Działalność


Działamy jako doradca i partner dla przedsiębiorstw, samorządów, uczelni wyższych, instytutów badawczych oraz innych podmiotów otoczenia biznesu we wszystkich obszarach związanych z komercjalizacją innowacyjności.

Współpraca


Szczególnym obszarem naszej działalności jest współpraca z uczelniami wyższymi i instytutami badawczymi w zakresie komercjalizacji pośredniej i bezpośredniej patentów, innowacji.

Współpracujemy z Centrami Transferu Wiedzy i Technologii, spółkami celowymi, funduszami inwestycyjnymi i innymi podmiotami z którymi skutecznie komercjalizujemy to co jest wytworem wiedzy polskich naukowców.

Wspieramy


Wspieramy także polskie przedsiębiorstwa w zakresie pozyskiwania dla nich kapitału na wdrażanie innowacji, badania naukowe.

Nasz zespół pomaga w pozyskiwaniu funduszy na ten cel ze źródeł krajowych i europejskich.