Kim Jesteśmy

Skupiamy ludzi zaangażowanych w życie społeczne i gospodarcze. Dobrze wiemy jak działa świat i chcemy mieć udział w wyznaczaniu kierunków jego rozwoju. Prowadząc świadomą działalność innowacyjną gwarantujemy sukces rozwojowy sobie, naszym dzieciom i wnukom.Działalność innowacyjna jest działalnością związaną z przygotowaniem i uruchomieniem wytwarzania nowych lub udoskonalnonych materiałów, wyrobów, urządzeń, usług, procesów lub metod, przeznaczonych do wprowadzenia na rynek albo do innego wykorzystania w praktyce.


Jesteśmy tam, gdzie nauka styka się z biznesem, czyli przemysłem, funduszami inwestycyjnymi. Jesteśmy tam, gdzie rodzą się nowe pomysły technologiczne, gdzie jasno określona potrzeba szuka nowego rozwiązania.


Pomagamy innowacyjnym start’upom, współpracujemy z ośrodkami badawczymi, klastrami, przedsiębiorstwami, centrami technologicznymi. Promujemy ideę rozwoju działalności innowacyjnej. Doradzamy jak wdrażać i finansować innowacje.

Dlaczego innowacja jest ważna?

Innowacje to istotny czynnik pobudzający wzrost gospodarczy. Są korzystne dla konsumentów, przedsiębiorców i gospodarki jako całości. Jednym z najważniejszych efektów innowacji jest ich wpływ na wzrost gospodarczy.

Powstają nowe koncepcje i technologie, których stosowanie pozwala zwiększyć produkcję przy takich samych nakładach. Większa ilość wytwarzanych towarów i usług prowadzi do wzrostu wynagrodzeń i zysków przedsiębiorstw.

Nasze otoczenie


Działamy w otoczeniu nauki. Uczelnie wyższe i instytuty badawcze są środowiskiem, z którym współpracujemy. Najnowszy raport z maja 2023 r. pt. “Współpraca Uczelni i Biznesem – Polska na tle wybranych krajów Unii Europejskiej”, pod redakcją Tomasz Geodeckiego i Jerzego Hausnera wskazuje jak wiele na polu budowania pól współpracy różnych aktorów jest jeszcze do zrobienia w zakresie komercjalizacji bezpośredniej i pośredniej.